Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Tags: Revisjon

Resultater fra kvalitetskontrollen i 2014 viser en markant økning i antall kontroller som ikke godkjennes, og hvor revisorene dermed får ny kontroll i 2015.

Resultatet av de gjennomførte kontrollene var omtrent på samme nivå i årene 2011 – 2013, som var de tre første årene hvor kontrollen ikke omfattet revisorer i revisjonsselskaper med oppdrag av allmenn interesse. For 2014 er imidlertid resultatet vesentlig forverret ved at flere har fått "ikke godkjent" på kontrollen.

Det har vært minimale endringer i kontrollopplegget de siste årene. Den eneste materielle endringen i kontrollen for 2014, var at revisjonsselskapene ble bedt om å dokumentere at det var gjennomført syklisk inspeksjon av fullførte revisjonsoppdrag i henhold til kvalitetskontrollstandarden ISQC 1, punkt 48. Denne innstrammingen var en konsekvens av at tidligere års kontroller viste at mange revisorer fortsatt ikke fulgte dette kravet, til tross for at det har vært gjeldende siden 1. oktober 2006.

Kvalitetskontrollen hadde i 2014 følgende fokusområder som var i henhold til forslag fra Revisorforeningen og godkjent av Finanstilsynet:

  • Virksomhetsforståelse og revisjon av inntekter

  • Analytiske handlinger, ISA 520

  • Nærstående parter (lån, lønn, uttak), ISA 550

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud