Lagmannsrettsdom vedr nettolønn og beregningsgrunnlaget for skatt

Tags: Lønn, Skatt

Ifm et arbeidsopphold i Quatar hadde skattyter og arbeidsgiver avtalt at arbeidsgiver skulle dekke skatten til skattyter (nettolønnsordning). Borgarting lagmannsrett la til grunn at beregningsgrunnlaget for trygde- og arbeidsgiveravgift skal være et bruttobeløp og at oppgrossingen av nettolønnen skal skje med norske skattesatser og ikke med den skatten som faktisk er betalt.

Årsaken til at det var viktig for arbeidsgiver og skattyter å legge til grunn den fordelen som faktisk ble betalt til skattyter, er at skattyter hadde krav på nedsatt skatt iht sktl § 2-1(10) som følge av utenlandsoppholdet. Med skatteetatens fremgangsmåte ble trygde- og arbeidsgiveravgiften beregnet på et grunnlag som var vesentlig høyere enn den fordelen som faktisk ble utbetalt til skattyter.

Dette er en problemstilling som er viktig for mange arbeidsgivere/arbeidstakere ettersom lagmannsrettens tolkning innebærer at en nettolønnsordning vil være vesentlig dyrere for arbeidsgiver.

Retten uttalte at spørsmålet var prinsipielt og at den var i tvil om lovtolkningen. Det gjenstår å se om dommen blir anket til Høyesterett.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud