Lønn

Lønn er et oppslag- og arbeidsverktøy med maler og sjekklister rettet mot HR-funksjonen, lønnsmedarbeidere, ledelse og ansatte.

Prøv dib nå

Oppslag

 • 200+ temaer / veiledninger

Avstemmingsskjemaer

 • Arbeidsgiveravgift - kontrolloppstilling og spesifikasjon
 • Skyldig lønn og feriepenger
 • Skyldig skattetrekk

Kalkulatorer (excel)

 • Beregning av fordel for fri elektronisk kommunikasjon
 • Beregning av fordelsbeskatning for fri bil
 • Beregning av kjøregodtgjørelse
 • Beregning av rentefordel - rimelig lån i arbeidsforhold
 • Beregning av skjermingsrente for aksjonærer
 • Veiledninger på utvalgte problemstillinger blant annet for utfylling av lønns- og trekkoppgaven.

Kilder

 • A-ordningen
 • Skattedirektoratets arbeidsgivehefter
 • Relevante lover og forskrifter innen lønn, innberetning og pensjon
 • Reiseregulativer - innland og utland
 • Uttalelser fra Skattedirektoratet, Finansdepartementet m.m.
 • Relevante rettsavgjørelser

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud