Lovkommentarer

Aksjeloven og Allmennaksjeloven - kommentarutgave
(Aarbakke m.fl.)

(tilllegg)
Asle Aarbakke, Magnus Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad, Jan Skåre

Regnskapsloven - kommentarutgave

Ernst & Young

Revisorloven - kommentarutgave

Hans Cordt-Hansen

Bøker

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder