Maksimale effektive marginale skattesatser

Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).

2017 2016
Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,7 % 46,9%
Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 53,3 % 53,5%(FN Avrundet FN)
Pensjonsinntekt 43,6 %(FN For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,8 prosent. FN) 43,8%(FN For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 %. FN)
Næringsinntekt 49,9 %(FN Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift. FN) 50,1%(FN Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift. FN)
Utbytte og uttak 46,6 % (FN Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2017 er selskapsskatten 24 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24. FN) 46,6% (FN Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2016 var selskapsskatten 25 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,15. FN)

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder