Merverdiavgiftssatser

Type 2017/2016 2015
Alminnelig sats (høy sats), mval. § 5-1 (1) 25% 25%
Næringsmidler som nevnt i mval. § 5-2 (redusert sats / middels sats) 15% 15%
Redusert sats / lav sats
  • persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3
  • transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4
  • utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5
  • rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6
  • kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7
  • adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9
  • adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10
  • rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11
10% 8%
Viltlevende marine ressurser som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8 (redusert sats) 11,11% 11,11%

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder