Minstefradrag

Lønn
2017 2016
Sats 44,0 pst 43,0 pst
Nedre grense kr 4 000 kr 4 000
Øvre grense* kr 94 750 kr 91 450
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt** kr 31 800 kr 31 800

* Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. kr 94 750 (2017) og kr 91 450 (2016).

** Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

Pensjon
2017 2016
Sats 29,0 pst 29,0 pst
Nedre grense kr 4 000 kr 4 000
Øvre grense kr 75 000 kr 73 600

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder