Nattillegg

Arbeidstaker kan få kontantgodtgjørelse til dekning av utgifter til losji/overnatting på reiser i oppdrag eller tjeneste for arbeidsgiver i Norge med - kr 430 (2016/2017) per døgn. Det forutsettes at arbeidstaker ikke har fått dekket utgifter til overnatting på annen måte.

Losjigodtgjørelse/nattillegg gjelder ikke etter 28 døgn. Da dekkes kun legitimerte merutgifter til husleie med inntil kr 10 000 per mnd. (2017) / kr 9 750 per mnd. (2016) fra det 29. døgnet og inntil 100 uker. Etter den tid fastsettes godtgjørelsen konkret. Se statlig regulativ (særavtale) om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (PM 2013-17, PM 2015-11 og PM 2017-3).

Sammenhengende opphold avbrytes ikke ved at skattyteren reiser bort fra arbeids-/oppholdsstedet i fritiden.

Reglene ovenfor forutsetter at arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver ikke har subsidiert arbeidstakerens eventuelle losjikostnader direkte eller indirekte. Foreligger slik subsidiering, er godtgjørelsen ut over dokumenterte losjikostnader skattepliktig.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder