Nedskrivningstest - tap ved verdifall

Vi har nå lagt ut en mal for testing av tap ved verdifall på aksjer i datterselskap. Den komplementerer de to malene "Nedskrivningstest kontantstrømbasert", som er godt egnet for testing av for eksempel goodwill, og "Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling".

Både IAS 36 og NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler stiller omfattende krav når det gjelder testing av tap ved verdifall. I dib finner du nå godt verktøy for å sikre at kravene overholdes.

Sjekklisten "Tap ved verdifall" er organisert slik at den fremhever de spørsmålsstillingene som er relevante for de fleste selskaper. Den kan anvendes både for testing av verdifall på individuelle eiendeler og på kontantgenererende enheter. De tre malene er ytterligere hjelpemidler for å bidra til en god og effektiv prosess i forbindelse med testing av tap ved verdifall.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud