Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen

2014 2013
Normrentesats 2,0 % 2,1 %

Metoden for beregning av normrente etter skatteloven § 8-15 sjuende ledd følger av FSFIN § 8-15-1.

Finansdepartementet beregner normrenten i januar året etter.
Normrenten for 2015 blir beregnet i januar 2016.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder