Normrentesatser

Normrente ved beregning av fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

januar og februar

2,20%

2,50%

2,50%

2,25%

2,25%

2,75%

2,75%

mars og april

2,30% 2,90%

2,75%

mai og juni

2,80%

2,25%

juli og august

2,20%

2,70%

september og oktober

november og desember

2,50%

Se sktl. § 5-12 (4) vedrørende rimelig lån i arbeidsforhold.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder