NRS 16 Årsberetning er endret

NRS har gjort to endringer i NRS 16 Årsberetning. Begge endringene har sammenheng med endringer i lov.

Som en følge av at regnskapsloven § 3-3c krever at store foretak gir en redegjørelse om samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen, er det tatt inn omtale av dette i punkt 2.2 Norsk regnskapslovgivning.

Som en følge av at aksjelovene ikke lenger bruker begrepet fri egenkapital, er kravet til å opplyse om fri egenkapital tatt ut av standardens punkt 2.9.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud