NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013.

Vedtatt regulering er i overensstemmelse med forslaget som ble sendt på høring. Etter innspill fra flere høringsinstanser, er ordlyden i pkt. 11 endret for å få presist fram tilsiktet regulering.

NRS 3 punkt 11 lyder etter endringen slik: “Foreslått ordinært utbytte, vedtatt tilleggsutbytte etter balansedagen og vedtatt ekstraordinært utbytte etter balansedagen basert på en mellombalanse med mellombalansedag før eller på balansedagen, klassifiseres som kortsiktig gjeld på balansedagen. Vedtakene om tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte må være gjort før eller senest på tidspunktet for ordinær generalforsamling der årsregnskapet for siste regnskapsår skal behandles."

Endringene gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller seinere, men det oppmuntres til tidligere anvendelse.

Dersom endret regulering legges til grunn for årsregnskapet 2013, medfører dette at et tilleggsutbytte vedtatt i 2014, før årsregnskapet for 2013 vedtas, inngår i årsregnskapet for 2013 som kortsiktig gjeld. Et ekstraordinært utbytte vedtatt i 2014 på grunnlag av en mellombalanse med mellombalansedag til og med 31.12.2013, før årsregnskapet for 2013 vedtas, inngår også i årsregnskapet for 2013 som kortsiktig gjeld. Et ekstraordinært utbytte vedtatt i 2014 på grunnlag av en mellombalanse med mellombalansedag etter 31.12.2013, før årsregnskapet for 2013 vedtas, opplyses om i note i årsregnskapet for 2013.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud