Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

Fra 15. nov. 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger.

Unntakene gjelder ved stiftelse og kapitalforhøyelse i AS og ASA. Videre gjelder unntakene kun for:

  • omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter og
  • eiendeler der verdien fremgår av et revidert årsregnskap.

Dersom vilkårene for ikke å utarbeide redegjørelse etter asl./asal. § 2-6, § 10-2 og § 10-17 er oppfylt, må styret likevel avgi er erklæring om aksjeinnskuddet som i innhold ligner innholdet i redegjørelsen for aksjeinnskuddet. Det største forskjellen er derfor at revisor ikke trenger å bekrefte eller utarbeide redegjørelsen.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud