Ny prosess - Konsernfusjon der vederlaget utstedes ved oppskriving av pålydende på aksjene i morselskapet

Nå har DIB laget en prosessbeskrivelse med maler til alle nødvendige dokumenter (fusjonsplan osv) som omhandler konsernfusjon ved at overdragende selskap (OD) fusjoneres inn i datter (OT) med vederlag fra OTs morselskap, se aksjeloven §13-2(2). Videre er det lagt opp til at fusjonsvederlaget gjøres opp ved økning av pålydende i morselskapet til OT. Det krever at morselskapet eier både OD og OT med 100%. Kravet om 100% eierskap (i motsetning til mer enn 90% jf asl. § 13-16(3)) er en nødvendig konsekvens av at man øker pålydende i morselskapet fremfor å utstede nye aksjer. Videre er det krav om 100% eierskap iht skattereglene dersom man ønsker å bruke bokførte verdier ved beregningen av bytteforholdet mellom OD og OT og likevel gjennomføre fusjonen skattefritt.

Prosess og maler for ASA er foreløpig ikke tilgjengelig.

For å finne den nye prosessen kan du enten bruke linken nedenfor eller søke på fusjon og gå inn i prosessen som heter Fusjon. I begge tilfeller vegler du alternativet Konsernfusjon (øke pålydende).

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud