Nyheter

Nedskrivningstesting av goodwill - oppdatert status

| Tags: IFRS

IASB har kommet med en statusorientering i prosjektet som vurderer nedskrivningstesting av goodwill. Her får du informasjon om deres foreløpige konklusjoner og hvordan du kan bidra ved å kommentere på det kommende diskusjonsnotatet. Mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid, Skatt, Revisjon

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Garantifristen for SkatteFUNN er 1. september

| Tags: Skatt

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få opptil 20 % av prosjektkostnadene som skattefradrag. Mer

I gang med arbeid om etikkinformasjon

Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder. Mer

Proposed amendments to improve accounting policy disclosures

| Tags: IFRS

IASB has published proposed narrow-scope amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements to help companies provide useful accounting policy disclosures to users of financial statements. Mer

Tolkningsuttalelse og endringer vedrørende rentebegrensningsreglene

| Tags: Skatt

Finansdepartementet har uttalt seg om beregning av "netto rentekostnader" når skatteyter ikke krever fradrag for deler av rentene, samt hvordan uttrykket "i løpet av inntektsåret" skal forstås. Dette får effekt for inneværende år og vil kunne påvirke en del konsern. Mer

Nytt tema i dib: Jord- og skogbruk

Temaet gir deg en god oversikt over temaer og verktøy i dib som er spesielt aktuelt for jord- og skogbruk. Mer

Skattefri dekning av flybilletter for pendlerreiser innenfor EØS

| Tags: Skatt

Endringen vil ha tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med inntektsåret 2019. Mer

Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

| Tags: Personal, Lønn

Økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober Mer

ESEF - felleseuropeisk elektronisk format for utarbeidelse av årsrapporter

| Tags: IFRS

Alle børsnoterte foretak i EU må benytte det nye formatet for elektronisk rapportering av årsrapporten for regnskapsår som starter fra og med 1. januar 2020. Norske foretak som er omfattet av rapporteringsdirektivet oppfordres til å være forberedt. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud