Bærekraftsrapporten - dens muligheter og begrensninger

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på "the Climate-Related Financial Reporting Conference" inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep.

I talen fremkommer interessante tanker rundt klimautfordringer og virkemidler for å begrense dem. De to hovedretningene innen bærekraftsrapportering kommenteres også samt IASBs eventuelle rolle i denne rapporteringen.

Mange er opptatt av bærekraftsrapportering, og den er på agendaen i flere fora. ESMA (European Securities and Markets Authority) har angitt dette som en av sine prioriterte områder. Det antas at Finanstilsynet også vil ha fokus på dette fremover. Revisorforeningens styre har ifølge en artikkel i Revisjon og Regnskap utarbeidet en ny strategi og en visjon der det heter at den skal bidra til «En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskaping i samfunnet og næringslivet». Adm. dir. Per Hanstad i Revisorforeningen mener at det å hjelpe revisorkunder med å utvikle bærekraftige virksomheter er en naturlig del av revisors samfunnsoppdrag.

Prøv dib og les mer om rapportering om samfunnsansvar og bærekraft.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud