Slik utarbeider du delårsrapporten i samsvar med kravene i IFRS 16

Allerede i første delårsregnskap må enkelte vurderinger knyttet til presentasjonen og noteopplysningene etter IFRS 16 være klare. Dette gjelder blant annet prinsippnote og virkningen av overgangen fra dagens regler til de nye.

Delårsrapporteringen i 2019 skal være utarbeidet i samsvar med kravene i IFRS 16. Dette gjelder både krav til innregning og måling samt presentasjon, klassifisering og noteomtale. Finanstilsynet sier i sitt rundskriv RFT 4/2018 at "for at delårsrapporteringen i 2019 skal være en oppdatering av siste fullstendige årsregnskap i henhold til IAS 34.6, må foretakene ha gitt nødvendig informasjon i årsregnskapet for 2018. Dersom dette ikke er mulig, må delårsregnskapene inneholde informasjon om overgangseffekter."

Prøv dib for mer informasjon, maler og sjekklister for IFRS


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud