Endringer i diettsatser og regler fra 1. januar 2019

Tags: Lønn

Oversikt over endringene og de nye satsene.

Endringene i skatteregler og satser:

 • alle de skattefrie satsene blir fastsatt uavhengig av satsene i statens særavtale
 • satsene for dagsreiser reduseres
 • de samme satsene vil gjelde for reiser i og utenfor Norge
 • reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres igjen etter døgndiettsatsen (reglene slik de var før 22. juni 2018)
 • måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn

Forskuddssatser:

 • trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting
 • trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på pensjonat, hybel, brakke eller privat
 • trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting på hotell
 • trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Det er fastsatt nye satser i statens særavtale:

 • kostgodtgjørelse innland uten overnatting
 • kostgodtgjørelse innland med overnatting
 • kostgodtgjørelse utland
 • kostgodtgjørelse per land/by

Les alt om våre temaer i dib, prøv oss kostnadsfritt i dag:

 • Diett innland
 • Diett utland
 • Diett pensjonat, hybel, brakke eller privat
 • Diett langtransport


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud