Justert NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser

NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser er justert som følge av overgangen fra IAS 39 til IFRS 9.

Henvisningene til IAS 39 i NRS 18.20 og NRS 18.24 er endret til IFRS 9.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud