Kontroll av finansiell rapportering (Statkraft AS)

Tags: IFRS

Kontrollen av Statkrafts finansielle rapportering har omfattet de regnskapsmessige endringene ved implementeringen av IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder som trådte i kraft 1. januar 2018.

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte regnskapsmessige forhold ved den finansielle rapporteringen til Statkraft AS, derunder de regnskapsmessige endringene ved implementeringen av IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder.

I årsregnskapet for 2017 beskriver Statkraft de forventede endringene av å implementere IFRS 15. Det fremkommer at standarden forventes å vesentlig påvirke enkelte kontrakter. Finanstilsynet ba Statkraft redegjøre for hvordan de har sikret at finansiell rapportering fra og med 2018 er i samsvar med IFRS 15. Statkraft har redegjort for implementeringen av IFRS 15, som innebærer blant annet at Statkraft har identifisert relevante inntektsstrømmer og vurdert disse i forhold til kravene i IFRS 15.

Se nærmere om dette i brevet fra Finanstilsynet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud