Nye regnskapsregler for unoterte banker

Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak, samt for forsikringsforetak og pensjonsforetak.

De foreslåtte endringene i årsregnskapsforskriften for unoterte banker, kredittforetak og finaniseringsforetak vil sikre at noterte og unoterte banker følger samme regelverk for regnskapsføring av tap på utlån. Noterte foretak er pliktig å anvende reglene fra 1.januar 2018, mens unortete foretak er pliktig fra 1. januar 2020.

Som følge IFRS 9 og endret krav til noteinformasjon i IFRS 7 gjøres endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikrings- og pensjonsforetak. IFRS 9 skal innføres for alle forsikrings- og pensjonsforetak fra 2021. Frem til dette skal livsforsikrings- og pensjonsforetak fortsatt benytte IAS 39 i selskapsregnskapet. Skadeforsikringsforetak kan velge mellom å benytte IAS 39 eller IFRS 9 i selskapsregnskapet frem til 2021.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud