Pensjon i kommuneregnskapet

Hva er premieavvik, pensjonsutgifter, pensjonskostnader, pensjonspremier mv.?

Går du deg vill i pensjonsbegrepene? Pensjonskostnader, pensjonsutgifter, pensjonspremie, premieavvik mv. Vi har laget et tema som kort redegjør for flere av begrepene og for regnskapsføring av pensjon i kommuneregnskapet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud