Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2019

Finansdepartementet gir en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på egne ansvarsområder.

Finansdepartementets oversikt er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond, finansmarkedene og Statlig økonomiforvaltning. Skattesatsene for 2019 fremkommer av statsbudsjettet, men du finner også aktuelle satser i dib.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud