Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring.

Begrenset regnskapsplikt, som er regulert i regnskapsloven § 3-2b, trådte i kraft 1. januar 2018. Begrenset regnskapsplikt innebærer at årsregnskapet utarbeides basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse, samt tilpassede tilleggsopplysninger.

Regelen gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og regnskapspliktige ansvarlige selskaper (ANS og DA) hvor ingen av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar. Omfanget av foretak som kan velge å utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt antas å være relativt begrenset.

Regelen om begrenset regnskapsplikt har foreløpig vært uten materielt innhold, i påvente av at det er tatt stilling til hva som er å anse som god regnskapsskikk på området. Norsk RegnskapsStiftelse har derfor utarbeidet NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt, for å gi innhold til den rettslige standarden «god regnskapsskikk» for foretak med begrenset regnskapsplikt.

NRS’ vurdering er at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for at regnskapsloven § 3-2b skal kunne anvendes for årsregnskapet for 2018, forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud