Nyheter

BFU 25/12: Avgiftsplikten ved omsetning av tjenester med drift av utenlandske kunders datautstyr

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i BFU 25/12 redegjort for avgiftsspørsmål i forbindelse med drift av utenlandske kunders datautstyr. Mer

Ny kilde i DIB: Årsoppgjørsboken fra Ernst og Young

| Tags: Årsregnskap

Boken Årsavslutning 2012 er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Boken dekker ikke problemstillinger knyttet til avleggelse av regnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller forenklet IFRS. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Endringer i regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Kommuneregnskap

Finanstilsynet har fastsatt endringer i regnskapsførerforskriften. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

| Tags: Bank/finans

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med rød tekst. Mer

Oppdaterte engelske IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på engelsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med understreket tekst. Mer

Oppheving av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg

| Tags: Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg er opphevet med virkning fra 1. januar 2013. Mer

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i en kunngjøring gitt en oppsummering om endringer og retningslinjer for behandling av skattekort ved skattetrekk og forskuddsskatt for 2013. Mer

Oversikt over endringer i skattedirektoratets satser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratets satser i 2013 er delvis endret fra 2012. Her er en oversikt over de nye satsene som gjelder fom. 01.01.2013. Mer

SKD 1/13 Regnskapsføreres plikter. Oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet når regnskapsførere har misligholdt sine plikter.

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skattedirektoratets melding gir en oversikt over sentrale regler i lov og forskrift om autorisasjon av regnskapsførere, og den gir retningslinjer for skatteetatens oversendelse av opplysninger om regnskapsførere til Finanstilsynet. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud