Nyheter

Nytt tema : Utbytte - kostmetoden

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Temaet tar for seg begrepet utbytte, beregning av maks utbytte, regnskapsføring av utbytte for avgiver og mottaker samt utbytte og formue. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Revisjonsbevis

| Tags: Revisjon

I denne artikkelen gjennomgås en del av kravene knyttet til innhenting av revisjonsbevisene basert på kravene i standardene i 500-serien i ISA-ene. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Veiledningen er tilpasset den endrede veiledningen til IAS 19 Ytelser til ansatte, i tillegg er beregningsforutsetningene oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2012. For foretak som har innhentet pensjonsberegningene på et tidligere tidspunkt, må det vurderes om endringene i forutsetninger fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Toll- og avgiftsrevisjon: Hva revisor bør være oppmerksom på

| Tags: Revisjon

Temaet omhandler toll- og avgiftsrevisjon; hvilke typer virksomheter som er gjenstand for kontroll, hvordan tollrevisorene utfører kontrollene, hvem som anses som tollskyldner/avgiftspliktig og hvilke konsekvenser det kan få når det i toll- og avgiftsrevisjonen avdekkes feil. Mer

Rundskriv 3/2013 Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvens-marginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

| Tags: Bank/finans

RUNDSKRIVET GJELDER FOR:LivsforsikringsselskaperSkadeforsikringsselskaperFilialer av utenlandske livsforsikrings- selskaper (med unntak av EØS-selskaper)Filialer av utenlandske skadeforsikrings-selskaper (med unntak av EØS-selskaper) Mer

Rundskriv 2/2013 Regulering i samsvar med § 5 i "Forskrift om minstekrav til egenkapitalen i norske forsikringsselskaper"

| Tags: Bank/finans

RUNDSKRIVET GJELD FOR:LivsforsikringsselskapSkadeforsikringsselskapFilialar i Noreg av utanlandske livsforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)Filialar i Noreg av utanlandske skadeforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar) Mer

EU har godkjent endringene i IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 og IAS 28

| Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2012 av 11. desember 2012. Mer

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

In the light of the endorsement by the European Commission of several standards, interpretations, and amendments, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report Mer

EU har godkjent endringene i IAS 12, IFRS 1, IFRS 13 og IFRIC 20

| Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 1255/2012 av 11. desember 2012. Mer

EU har godkjent endringene i IFRS 7 og IAS 32

| Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordning (EU) nr. 1256/2012 av 13. desember 2012. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud