Nyheter

The EU has adopted amendents in IFRS 7 and IAS 32

| Tags: IFRS

The amendments are according to the commission regulation (EU) no. 1256/2012 of 13.desember 2012 and have been incorporated in the affected standards. Mer

Rundskriv 21/2012 Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2012 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2012

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet omhandler oppdaterte kodelister, linkenotater, regneark og veiledninger, samt frister for rapportering og praktiske opplysninger i forbindelse med årsrapporteringen i Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT). Mer

Rundskriv 22/2012 Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2012

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet gir praktiske opplysninger om utarbeidelse og innsending av pensjonskassenes offisielle årsrapport, oppdaterte kodelister, linkenotater, rapporteringsregneark og veiledninger, frister for rapportering og andre praktiske opplysninger knyttet til årsrapporteringen i Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT). Mer

Rundskriv 20/2012 Rapportering i samband årsoppgjeret 2012 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet er utarbeidd av Finanstilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Det omhandlar rapportering i samband med årsoppgjeret 2012 og endringar i kodelister og rettleiingar m.m. i ORBOF-rapporteringa for rekneskapsåra 2012 og 2013. Mer

IASB Update - December 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 13-17 December 2012 at the IASB offices in London, UK. The FASB joined the IASB for some of the sessions via video from its offices in Norwalk. Mer

IFRS for SMEs Update - December 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

NRS 6 Pensjonskostnader er endret

| Tags: Årsregnskap

Etter høring i 2012, er det foretatt enkelte endringer i NRS 6. Bakgrunnen for endringene, er endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte i 2011 med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2013 Mer

EU endorsement status update report

| Tags: IFRS

EFRAG has issued its draft endorsement advice letter on Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27). Mer

Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning” og ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning”, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2013. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på norsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med understreket tekst. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud