Nyheter

IASB has issued new exposure drafts

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

During the past few weeks the IASB has issued five new exposure drafts regarding: Equity Method, Classification and Measurement, Clarification and Measurement, Acquisition of an Interest in a Joint Operation and Sale or Contributions of Assets. Mer

Sluttoppgjøret ved opphør av leasingavtaler

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

For utleie/leasing av kjøretøy der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, SKD 111012, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet". Mer

Foreløpige standarder blir endelige

| Tags: Årsregnskap

NRS (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard NRS 20 uten at det er foretatt endringer i standarden.NRS (F) Immaterielle eiendeler er omgjort til endelig standard NRS 19 med noen materielle endringer. Mer

Bokføringsstandardstyrets årlige statusrapport for 2012

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har nå kommet med sin årlige statusrapport som omtaler nye og endrede standarder, uttalelser om god bokføringsskikk, høringsutkast, prosjekter i arbeid og planlagte prosjekter. Mer

Endringer i priser på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM

| Tags: Børs/verdipapirer

Det vil fra 1. januar 2013 bli foretatt justeringer i avgiftene for obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs og Oslo ABM, samt for aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter og ETFer notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

IFRS Briefing for Chief Executives på norsk

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

"IFRS Briefing for Chief ExecutivesI" på norsk ("IFRS-orientering for daglige ledere") vil hjelpe leseren med å få hovedinnholdet, i hver enkelt IFRS-standard, ved bruk av et ikke-teknisk språk. Man kan lese den rene norske versjonen alene, men kan også speile den mot den engelske versjonen. Mer

IFRS for SMEs Update - November 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Mer

Tilfredsstiller kvitteringsblokker kravet til nummerering av salgsdokumentet

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har i et brev vurdert om kvitteringsblokker som er kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravene til nummerering av salgsdokumentet, jf. bokføringsforskriften § 5-1-3. Mer

IASB update - November

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 19-21 November 2012 at the IASB offices in London, UK. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud