Nyheter

EU endorsement status update report

| Tags: IFRS

The Accounting Regulatory Committee (ARC) has voted in favour of the adoption of the Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12 Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (issued by the IASB on 28 June 2012). In addition the IASB issued on 31 October 2012 the Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 Investment Entities. Mer

Rundskriv 19/2012 Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2012

| Tags: Bank/finans

I rundskrivet omtales enkelte regnskapsmessige og tilsynsmessige forhold som Finanstilsynet har observert i løpet av det siste året. Mer

Rundskriv 18/2012 Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag – “pay back”

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet oppsummerer Finanstilsynets uttalelser om avtalebetingelser for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser ved inkassooppdrag (“pay back”). Mer

Eu endorsement update status report

| Tags: IFRS

EFRAG has issued its endorsement advice letters on Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27) Mer

Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

This document sets out amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities and IAS 27 Separate Financial Statements. Mer

Nytt tema: Varelager og ukurans

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet tar for seg hva ukurans er, regnskapsmessig føring etter brutto-/nettometoden og hvordan ukurans hensynstas i ligningspapirene. Mer

IFRS for SMEs Update - October 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Mer

IASB update - October

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 15-19 October 2012 at the IASB offices in London, UK. Mer

Eu endorsement update status report

| Tags: IFRS

The Accounting Regulatory Committe (ARC) has voted in favour of the adoption of the Annual Improvements to IFRSs 2009–2011 Cycle (issued on 17 May 2012). Mer

Nytt tema: Valutajustering varelager

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver hvordan man skal håndtere agio/disagio som oppstår ved varekjøpstransaksjoner og valutajustering av varelager. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud