Nyheter

IFRIC Update - September 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IFRS Interpretations Committee met in London on 18 and 19 September 2012. Mer

Høring: Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven). Mer

Merverdiavgiftsloven på engelsk samt speil mot norsk versjon

| Tags: Merverdiavgift

Nå ligger også en engelsk versjon av merverdiavgiftsloven i dib. I tillegg er det mulig å speile norsk og engelsk versjon per paragraf. Mer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Saken gjelder spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring ved etablering av holdingstruktur kombinert med oppsplitting av et selskaps virksomhetsområder. Mer

Rederibeskatning – flaggkrav for inntektsåret 2012

| Tags: Skatt

Selskap innenfor rederiskatteordningen, må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte tonnasje i forhold til den andelen selskapet eide per 1. juli 2005. Mer

Endring fra aksjefond til obligasjonsfond – realisasjon?

| Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i verdipapirfondet. Mer

Overgangsregel for oppbevaringskravet i bfl. § 13 første ledd nr. 2 og endring av krav til salgsdokumentet i bff. § 5-1-2 tredje ledd

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har vedtatt en overgangsregel knyttet til oppbevaringskravet i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2. Det er også foretatt en justering i bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd. Mer

Elektronisk skattekort fra 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Mer

Referanser til relaterte temaer i kontoplan og speil norsk-engelsk

Nå er det mulig å gå via kontoplanen til konteringsoppslag på fagområdene bokføring, lønn og merverdiavgift. Det er i tillegg kommet speiling mellom norsk og engelsk kontoplan. Mer

Endringer i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet fastsatte endringer i bokføringsforskriften 7. september 2012. De fleste endringene har virkning f.o.m. 07.09.12, mens noen har virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud