Nyheter

Høringsnotat - endringer i ferieloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet har foreslått endringer i ferieloven for å tilpasse norsk lov til Europaparlamentets og Rådets arbeidstidsdirektiv. Mer

EU endorsement update status report

| Tags: IFRS

The Accounting Regulatory Committe (ARC) has voted in favour of the adoption of the Amendments to IFRS 1 Government Loans (issued by the IASB on 13 March 2012). Mer

Høring - endring av verdipapirforskriften for gjennomføring av EØS-forpliktelser som tilsvarer direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) og art. 22(2) og oppretting av inkurie

| Tags: Børs/verdipapirer

Høring - det foreslås endringer i verdipapirforskriften §§ 9-6 og 10-28, slik at EØS-regler som svarer til direktiv 2004/39/EF (MiFID) art. 10(5) ("Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserte eierandeler") og art. 22 (2) ("Regler for behandling av kundeordrer")blir korrekt gjennomført i norsk rett.Det foreslås videre oppretting av en inkurie i verdipapirforskriften § 3-6 niende ledd. Mer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegget for 2013

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer bl.a. økt formuesskatt på næringseiendom og sekundærboliger. Mer

Høring - endring av børsforskriften § 36

| Tags: Børs/verdipapirer

Ifølge børsforskriften § 36 oppnevnes medlemmer til Børsklagenemnden «for en periode på fire eller to år». Gjennom årene er nemnden kommet i en situasjon der oppnevninger til nemnden ikke skjer på regelmessig basis, blant annet fordi medlemmer har trukket seg fra vervet i løpet av perioden. Per i dag er det oppnevninger opptil flere ganger i året, fordelt på tilfeldige datoer, og uten ordning om regelmessig utskiftning av halvparten av medlemmene/varamedlemmene. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - MVA-kompensajon for private enheter

| Tags: Merverdiavgift, Revisjon

Artikkelen tar for seg hvem som har rett til kompensasjon etter kompensasjonsloven § 2 (1)(c) og legger vekt på at grensen mellom oppgaver som er lovpålagte og ikke-lovpålagte er svært skjønnsmessig. Mer

Forskriftsendring om lavskattland - 2013

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt endringer i SKDs skattelovforskrift § 10-63 om lavskattland gjeldende fra 1. januar 2013. Mer

IASB Update - September 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 20-28 September 2012 at the IASB offices in London, UK. Mer

IFRS for SMEs Update - September 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IFRS foundation has published a new update for IFRS for SMEs. Mer

IFRIC Update - September 2012

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IFRS Interpretations Committee met in London on 18 and 19 September 2012. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud