Nyheter

IFRS i Norge - Supplement

| Tags: IFRS

"IFRS i Norge" blir gitt ut annet hvert år og siste utgave kom i 2011. På grunn av omfattende og krevende endringer etter IASB's konsolideringsprosjekt og ny standard om virkelig verdi-måling blir supplement 6. utgave utgitt. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 23. oktober 2012 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Mer

ESMA 2012/387 – Retningslinjer vedrørende kravene til egnethetsvurdering etter MiFID

| Tags: Børs/verdipapirer

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) offentliggjorde 6. juli 2012 "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements" (ESMA 2012/387). Finanstilsynet vil legge retningslinjene til grunn i sin praksis. Mer

Nytt tema: Skattefunn

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver Skattefunn-ordningen generelt og hvilke krav som må oppfylles for å kunne ta del i ordningen. I tilegg tar vi for oss den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av tilskuddet gjennom kostnadsføring, brutto- og nettoføring. Mer

Tre nye bokføringsstandarder er publisert

| Tags: Bokføring

NorskRegnskapsStiftelse har utgitt 3 nye bokføringsstandarder. NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale, NBS 2 Kontrollsporet og NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år. Mer

Åpningsbalanse - NY MAL

Den nye malen for åpningsbalanse dekker begge selskapsformene (AS/ASA) og kontant- og tingsinnskudd etter GRS og IFRS. Malen dekker dermed de ulike formene åpningsbalanser i et og samme dokument. Forskjellen fra tidligere er at man nå kun trenger å forholde seg til et dokument uavhengig av type åpningsbalanse. Mer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

| Tags: Børs/verdipapirer

Finanstilsynet rundskriv omhandler hva de vil legge til grunn ved behandlingen av enkelte typer forvaltningssaker knyttet til det nye regelverket, særlig om verdipapirfonds vedtekter, og enkelte forhold av mer praktisk karakter. Finanstilsynet vil legge de tolkningene og vurderingene som det redegjøres for til grunn i tilsynsvirksomheten. Mer

Ny sjekkliste for dokumentasjon av reiseoppgjør

| Tags: Bokføring, Lønn

Sjekklisten kan brukes internt i bedriften både for lønnsavdelingen og for de reisende.Den egner seg også for utsending til klienter som vil ha nytte av å kunne dokumentasjonskravene og formalkravene i forbindelse med et reiseoppgjør. Mer

Høringsnotat - endringer i ferieloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet har foreslått endringer i ferieloven for å tilpasse norsk lov til Europaparlamentets og Rådets arbeidstidsdirektiv. Mer

EU endorsement update status report

| Tags: IFRS

The Accounting Regulatory Committe (ARC) has voted in favour of the adoption of the Amendments to IFRS 1 Government Loans (issued by the IASB on 13 March 2012). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud