Nyheter

Overgangsregel for oppbevaringskravet i bfl. § 13 første ledd nr. 2 og endring av krav til salgsdokumentet i bff. § 5-1-2 tredje ledd

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har vedtatt en overgangsregel knyttet til oppbevaringskravet i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2. Det er også foretatt en justering i bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd. Mer

Elektronisk skattekort fra 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Mer

Referanser til relaterte temaer i kontoplan og speil norsk-engelsk

Nå er det mulig å gå via kontoplanen til konteringsoppslag på fagområdene bokføring, lønn og merverdiavgift. Det er i tillegg kommet speiling mellom norsk og engelsk kontoplan. Mer

Endringer i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet fastsatte endringer i bokføringsforskriften 7. september 2012. De fleste endringene har virkning f.o.m. 07.09.12, mens noen har virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. Mer

Pensjonsforutsetninger - oppdatering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2012. Mer

Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon

| Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter kan overføres ved en skattefri fisjon. Skattedirektoratet viste til at myndigheten til å tildele fiskekvoter tilligger fiskerimyndighetene, og at slike rettigheter ikke kan overføres ved privatrettslige disposisjoner. Direktoratet kom på denne bakgrunn til at fiskekvoter ikke kan overføres ved skattefri fisjon etter reglene i skatteloven kapittel 11. Mer

Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet

| Tags: Skatt

Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres i konsern gjennom aksjebytte. Mer

Spørsmål om utbyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Saken gjelder fisjon av K AS og etterfølgende gaveoverføring av aksjer i de utfisjonerte selskapene fra F personlig til nieser, nevøer (deres aksjeselskaper eller barn). Mer

Speile lov mot andre lover, forskrifter og engelske versjoner i dib

| Tags: Nye funksjoner, Brukertips

Det har nå blitt enklere å speile lov mot andre lover, forskrifter og engelske versjoner i dib. Når du står i for eksempel aksjeloven klikker du på det du vil speile loven mot for å vise de to dokumentene ved siden av hverandre (speilvisning). Mer

Hva er egentlig dibZoom?

| Tags: Nye funksjoner, Brukertips

dibZoom gir deg raske svar ved å holde musepekeren over en link. Det betyr at du kan gå i dybden uten å gå vekk fra der du står. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud