Nyheter

ESEF - felleseuropeisk elektronisk format for utarbeidelse av årsrapporter

| Tags: IFRS

Alle børsnoterte foretak i EU må benytte det nye formatet for elektronisk rapportering av årsrapporten for regnskapsår som starter fra og med 1. januar 2020. Norske foretak som er omfattet av rapporteringsdirektivet oppfordres til å være forberedt. Mer

Foreslåtte endringer i varslingsreglene er vedtatt

| Tags: Personal

Stortinget har den 11. juni vedtatt endringer i varslingsreglene i kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Endringene vil gjelde fra 1. januar neste år. Mer

Plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett fra 1. juli

| Tags: Personal

Fra 1. juli 2019 må du drøfte med tillitsvalgte om bedriften skal ha utvidet egenmeldingsrett. Mer

Nye agendabeslutninger - derunder den første vedrørende IFRS 16

| Tags: IFRS

IASBs tolkningsorgan har uttalt seg om blant annet leie av grunn for rørledning samt hva som avgjør om kryptovaluta skal behandles som varelager eller immaterielle eiendeler. Mer

Endringer i rentebegrensningsreglene

| Tags: Skatt

Med virkning fra 2019 er det vedtatt endringer i reglene om begrensning av rentefradraget i skatteloven. Etter endringene avskjæres også renter på lån til uavhengig part (eksterne renter) for selskap som er i konsern. Mer

Endringer i IR-anbefaling vedrørende delårsrapporter

| Tags: IFRS

Oslo Børs har endret IR-anbefalingen på enkelte områder siden den forrige utgaven av anbefalingen ble gitt ut 1. mars 2017. Det er vurdert som hensiktsmessig å justere anbefalingen noe når det gjelder finansiell rapportering. Mer

Bærekraftsrapporten - dens muligheter og begrensninger

| Tags: revisjon, regnskap

Hans Hoogervorst, formann i IASB, kom i en tale på "the Climate-Related Financial Reporting Conference" inn på bærekraftsrapporteringens muligheter og begrensinger. Han sier at bærekraftsrapportering som bidrar til at investorer forstår hvordan foretakene er påvirket av bærekraftsrelaterte forhold er et skritt i riktig retning. Samtidig advarer Hoogervorst mot overdrevne forventninger til bærekraftsrapportering som en katalysator for endringer knyttet til blant annet klimautfordringer i fravær av politikk og politisk inngrep. Mer

Ferie

| Tags: Personal

Når ferien nærmer seg kommer det mange spørsmål rundt ferier.
Vi har tatt for oss 10 vanlige spørsmål om ferie: Mer

Dette bør du vite når du ansetter midlertidig

| Tags: Personal

Arbeidsmiljøloven oppstiller flere krav til bruken av midlertidige ansettelser, herunder vikarer.
Vi har listet opp 7 punkter som du må ta hensyn til når du ansetter midlertidig. Mer

Regler for personalrabatter og gaver

| Tags: skatt

Endringer i reglene for personalrabatter og gaver i arbeidsforhold som ble vedtatt i april, gjelder fra 1. januar 2019. For personalrabatter på persontransporttjenester gjelder endringene først fra 1. juli. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud