Nyheter

Tilskudd til nye læreplasser

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Kommuner og fylkeskommuner kan søke KS om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering til fagarbeidere. Mer

Ingen justeringsforpliktelser ved kommunesammenslåing

Kommunale vann- og avløpsanlegg unntas fra justeringsplikten i mva-loven ved overdragelse som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger. Mer

Pensjonsforutsetninger 2019

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Forutsetninger for pensjonskostnadene 2019 Mer

Send inn årsregnskapet tidlig

| Tags: Bokføring

Regnskapsregisteret anbefaler å sende inn årsregnskapet 2017 straks det er godkjent for en raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Mer

Opprettelse av eierseksjonssameie - sjekkliste og vedtekter

| Tags: Selskapsrett

Sjekklisten viser deg hvordan du søker om seksjonering. Mer

Regulering av grunnbeløpet i folketrygden

| Tags: Personal, Lønn

Det nye grunnbeløpet på kr 96 883 gjelder fra 1. mai 2018. Mer

Utkast til atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

| Tags: Årsregnskap, Bokføring

Hva regnskapsvirksomheten må tenke på når den behandler personopplysninger på vegne av oppdragsgiver. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2018

| Tags: Skatt

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 er lagt frem Mer

Høringsforslag gir avgiftslettelser for reindriftsnæringen

| Tags: Merverdiavgift

Det foreslås fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og terrenggående motorsykler (ATV'er) til bruk i reindriftsnæringen. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder