Nyheter

Sjekklistene for skattemelding for ENK og AS er oppdatert

| Tags: Skatt

I sjekklistene får du en oversikt over de vanligste skjemaene og postene for aksjeselskaper og enkeltpersonforetak som kan være nyttig ved utfyllingen av skattemeldingen og de andre RF-skjemaene. Mer

Årsrapport 2018 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

| Tags: Årsregnskap

Hovedaktiviteten i 2018 var arbeidet med en analyse til Finansdepartementet som viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og en eventuell fremtidig standardsetting basert på IFRS for SMEs, innenfor rammen av forslag til ny regnskapslov. Mer

Sjekkliste for å få oversikt over endringer i aksjelovene

| Tags: Selskapsrett

Synes du det er vanskelig å ha oversikt over endringer i aksjelovene og når de trer ikraft? Mer

Sjekkliste for utfylling av skattemeldingen mv. for ENK

| Tags: Skatt

Dekker skattemeldingen og andre RF-skjemaer for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) Mer

Fire nye agendabeslutninger fra IASB

| Tags: IFRS

IFRIC har i januar publisert nok en agendabeslutning som gjelder IFRS 15. I tillegg har de uttalt seg om tre konkrete problemstillinger i forståelsen av andre standarder. Mer

Sjekkliste for forkjøpsrett til aksjer

| Tags: Selskapsrett

Hovedregelen i aksjeloven er at når aksjer overdras, kan de andre aksjeeierne kreve forkjøpsrett til aksjene. Mer

EY nyhetsbrev januar 2019

| Tags: IFRS

I denne utgaven finner du en rekke aktuelle temaer, derunder omtale av utvidede opplysningskrav til finansielle instrumenter. Mer

Maler og sjekkliste for aksjespleis

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid

Ved aksjespleis endres pålydende på aksjene uten at aksjekapitalen endres. Resultatet blir færre aksjer med høyere pålydende. Mer

Redegjørelse fra styret ved finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet - asl. § 8-10

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid

Nå finner du en egen dokumentmal for lån som selskapet skal gi Mer

Kontantsalgsjekklisten gir god oversikt over nye krav

| Tags: Bokføring

Krav til registrering og dokumentasjon av kontantsalg gjeldende fra 1. januar 2019. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud