Nyheter

Slik ble endringene i aksjelovene

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Lovendringene som ble vedtatt i juni og desember 2018 trer i kraft på ulike tidspunkt i 2019. - Færre minstekrav til vedtektene – i kraft 1.3.2019 - Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral – i kraft 1.1.2019 Mer

Hva bør en personvernerklæring inneholde?

Personvernregelverket (GDPR) krever at alle arbeidsgivere informerer sine ansatte om hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Mer

Tid for ordinær generalforsamling?

Ordinær generalforsamling skal avholdes senest seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, det vil si 30. juni for alle som ikke har avvikende regnskapsår. Mer

Er kommunens KOSTRAtall for 2018 riktig?

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Nøkkeltall for kommunenes og fylkeskommunenes aktivitet og regnskapsdata er nå tilgjengelige. Tallene viser blant annet kostnad per elev, per barn i barnehage med mer. Mer

Slik utarbeider du delårsrapporten i samsvar med kravene i IFRS 16

| Tags: Årsregnskap

Allerede i første delårsregnskap må enkelte vurderinger knyttet til presentasjonen og noteopplysningene etter IFRS 16 være klare. Dette gjelder blant annet prinsippnote og virkningen av overgangen fra dagens regler til de nye. Mer

Pensjon i kommuneregnskapet

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Hva er premieavvik, pensjonsutgifter, pensjonskostnader, pensjonspremier mv.? Mer

Primary Financial Statements project

| Tags: IFRS

The International Accounting Standards Board work on improving the formatting and structure in IFRS financial statements through its Primary Financial Statements project. Mer

Sjekklistene for skattemelding for ENK og AS er oppdatert

| Tags: Skatt

I sjekklistene får du en oversikt over de vanligste skjemaene og postene for aksjeselskaper og enkeltpersonforetak som kan være nyttig ved utfyllingen av skattemeldingen og de andre RF-skjemaene. Mer

Årsrapport 2018 Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse

| Tags: Årsregnskap

Hovedaktiviteten i 2018 var arbeidet med en analyse til Finansdepartementet som viser forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk og en eventuell fremtidig standardsetting basert på IFRS for SMEs, innenfor rammen av forslag til ny regnskapslov. Mer

Sjekkliste for å få oversikt over endringer i aksjelovene

| Tags: Selskapsrett

Synes du det er vanskelig å ha oversikt over endringer i aksjelovene og når de trer ikraft? Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud