Nyheter

Endret bruk av bygg

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Endring i bruk av bygg og anlegg, som det kreves mva-kompensasjon eller mva-fradrag for, må beregnes og justeres i forhold til mva-fradrag og mva-kompensasjon. Mer

Endringer i diettsatser og regler fra 1. januar 2019

| Tags: Lønn

Oversikt over endringene og de nye satsene. Mer

Spørsmål og svar om egenmelding ved sykdom

| Tags: Personal, Lønn

Få svar på de vanligste spørsmålene om egenmelding ved arbeidstakers sykdom Mer

Enklere regler om vedtekter, avvikling og mellombalanser

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid

Blant endringene i aksjelovene finner du at kravet til revisjon av mellombalanser er opphevet, og at selskaper uten revisor ikke trenger å revidere avviklingsoppstillingene Mer

Selvkostgrunnlaget i kommunen

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Det nærmer seg innrapportering av kommunens regnskaper for 2018 og KOSTRA-tallene blir som vanlig offentliggjort 15. mars. Selvkostområdene er ofte av stor interesse for innbyggerne. Er du forberedt? Mer

Selskap uten revisor trenger ikke reviderte avviklingsoppstillinger

| Tags: Revisjon

Stortinget har gjort endringer i aksjeloven knyttet til avvikling av aksjeselskap uten revisor. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Solstad Offshore ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har blant annet vurdert foretakets redegjørelse for hvorfor nedskrivningstesting av skip ikke er foretatt i forbindelse med tredje kvartal 2018, og pålegger foretaket å gjennomføre slik testing. Mer

Justert NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser

| Tags: Årsregnskap

NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser er justert som følge av overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. Mer

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

| Tags: Årsregnskap, IFRS

For første gang siden NRS begynte å utgi veiledningen er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering. Mer

Trekantfusjon med flere overdragende selskaper

| Tags: Selskapsrett

I vår sjekkliste for fusjoner har vi nå også fått trekantfusjon med flere overdragende selskaper. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud