Nyheter

IASB to propose amendment to IFRS 17 resulting in deferral of the Standard's effective date

| Tags: IFRS

During its December meeting, IASB has voted to propose to amend IFRS 17, the insurance contracts Standard issued in May 2017. Mer

Exposure Draft Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract

| Tags: IFRS

IASB has published for public comment proposed amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets to specify which costs a company should include when assessing whether a contract will be loss-making. Mer

Notesjekklister for banker og finansieringsforetak 2018

| Tags: Bank/finans

Notesjekklistene for IFRS og GRS er oppdatert for krav som gjelder for årsregnskapet 2018. Mer

Forskrift om forenklet IFRS - behov for oppdatering

| Tags: IFRS

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS). Mer

Endringer i skatteavtalene Norge har med andre land

| Tags: Skatt

Fra 2020 kan 28 av Norges skatteavtaler endres Mer

Forenklinger i aksjereglene om vedtekter, avvikling og mellombalanser

| Tags: Selskapsrett

Innstillingen ble lagt frem den 22.11.2018 og er en oppfølging av forslagene som ble fremmet av regjeringen den 15.6.2018 Mer

Nye skatteregler om rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold

| Tags: Lønn, Skatt

Fra 01.01.2019 innføres nye regler om den skattemessige behandlingen av naturalytelser og rabatter i arbeidsforhold. Skattedirektoratet ga 15.11.2018 en prinsipputtalelse angående endringene og arbeidsgivers plikter knyttet til disse. Uttalelsen avklarer og avgrenser deler av skatteplikten. Mer

Regnskapsrapportering av KOSTRA 2018

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Forberedelser til KOSTRA-rapporteringen for regnskapsåret 2018 er i gang. Filoppbygging og konvertering av årsregnskapet finner du i egen veileder hos SSB. Riktig kontering kan du sjekke i KOSTRAhjelp.no Mer

IASB to propose one-year deferral of insurance contracts Standard

| Tags: IFRS, Bank/finans

IASB has voted to propose a one-year deferral of the effective date for IFRS 17, the new insurance contracts Standard, to 2022. Mer

Spørsmål og svar om overføring av ferie

| Tags: Personal, Lønn

Få svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud