Nyheter

Enklere regler om vedtekter, avvikling og mellombalanser

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid

Blant endringene i aksjelovene finner du at kravet til revisjon av mellombalanser er opphevet, og at selskaper uten revisor ikke trenger å revidere avviklingsoppstillingene Mer

Selvkostgrunnlaget i kommunen

| Tags: Kommuneregnskap, Kommunerevisjon

Det nærmer seg innrapportering av kommunens regnskaper for 2018 og KOSTRA-tallene blir som vanlig offentliggjort 15. mars. Selvkostområdene er ofte av stor interesse for innbyggerne. Er du forberedt? Mer

Selskap uten revisor trenger ikke reviderte avviklingsoppstillinger

| Tags: Revisjon

Stortinget har gjort endringer i aksjeloven knyttet til avvikling av aksjeselskap uten revisor. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Solstad Offshore ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har blant annet vurdert foretakets redegjørelse for hvorfor nedskrivningstesting av skip ikke er foretatt i forbindelse med tredje kvartal 2018, og pålegger foretaket å gjennomføre slik testing. Mer

Justert NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser

| Tags: Årsregnskap

NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser er justert som følge av overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. Mer

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

| Tags: Årsregnskap, IFRS

For første gang siden NRS begynte å utgi veiledningen er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering. Mer

Trekantfusjon med flere overdragende selskaper

| Tags: Selskapsrett

I vår sjekkliste for fusjoner har vi nå også fått trekantfusjon med flere overdragende selskaper. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Statkraft AS)

| Tags: IFRS

Kontrollen av Statkrafts finansielle rapportering har omfattet de regnskapsmessige endringene ved implementeringen av IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder som trådte i kraft 1. januar 2018. Mer

Nye regnskapsregler for unoterte banker

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak, samt for forsikringsforetak og pensjonsforetak. Mer

Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

| Tags: Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud