Nyheter

IFRS Green Book oppdatert

| Tags: IFRS

Den nye versjonen inneholder de sist utstedte standardene per 1. juli 2017, inkludert IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IFRS 17 slik de er godkjent i IASB. Standardene som de erstatter inkluderes ikke. Mer

Revisors- og revisjonsselskapets egenmelding

| Tags: Revisjon

Husk rapporteringsfristen for KRT-1002 revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding. Mer

Nye agendabeslutninger - NIFRIC'er

| Tags: IFRS

The IFRS Interpretations Committee har tatt 4 nye agendabeslutninger i september 2017, og tilsammen 12 i 2017. Du finner dem samlet i dib. Mer

Hvordan begjære konkurs eller oppbud

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid

Vi har laget en sjekkliste som forklarer fremgangsmåten og vilkår. I tillegg finner du maler for påkrav, konkursvarsel, konkursbegjæring og oppbudsbegjæring som du kan tilpasse til egne forhold. Mer

Practice Statement 2 Making Materiality Judgements and Exposure Draft Definition of Material

| Tags: IFRS

IASB has issued guidance on how to make materiality judgements. The Board has also published proposed amendments to the definition of "material" in IAS 8 and IAS 1. Mer

Accounting Policies and Accounting Estimates (Amendments to IAS 8)

| Tags: IFRS

The proposed amendment clarifies the distinction between a change in accounting policy and a change in an accounting estimate, as the two are accounted for differently. Mer

Oversikt over endringene i asl og asal

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid

Nå finner du en sjekkliste i dib som viser aksjelovendringene som ble vedtatt i juni 2017. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning pr 31.8.2017

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger til bruk for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader. Mer

Årsplan regnskap

| Tags: Årsregnskap

Sjekklisten omfatter handlinger som normalt gjøres gjennom året for å kunne avslutte regnskapsføringen og utarbeide det lovpålagte årsregnskapet. Mer

Sjekkliste for implementering av IFRS 15

| Tags: IFRS

Sjekklisten angir noen av de handlinger som bør gjennomføres for å sikre at foretaket er klart for IFRS 15. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder