Nyheter

Prinsipputtalelse: Nummerering av salgsdokumenter

| Tags: Bokføring

Om et fakturaprogram med mulighet for overstyring av nummereringen tilfredsstiller forståelsen av bokføringsforskriften § 5-1-3 første ledd. Utdrag av Skattedirektoratets brev av 9. april 2014 til en rådgiver. Mer

Høyesteretts dom av 14. mars 2014 (Tangen 7) – Skattedirektoratets domskommentar

| Tags: Skatt

SKD avga 31. mars 2014 en domskommentar vedr ulovfestet gjennomskjæring ved salg av aksjer etter fisjon. Mer

IFRIC Update - March 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 25 March 2014. Mer

Fradragsrett for merkostnader i forbindelse med pendling

| Tags: Skatt

SKD avga 16. januar 2014 en bindende forhåndsuttalelse om pendlers fradragsrett for merkostnader til kost, besøksreiser og losji. Mer

Nytt tema: Nøkkelmannsforsikring

| Tags: Bokføring, Lønn, Skatt

Omhandler premie som bedriften betaler for nøkkelmannsforsikring og utbetaling av eventuell forsikringssum i den forbindelse. Mer

Nytt tema: Kjøp og salg av gull

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gjelder kjøp og salg av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet, når det omsettes etter vekt og finhetsgrad. Dvs. at omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander ikke omfattes av dette temaet. Mer

Oppdatering av tema om utbytte

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Det aksjerettslige temaet om utbytte er nå oppdatert slik at man i tillegg til relevante kilder også finner en forklaring/oversikt over de viktigste reglene som gjelder for utdeling av utbytte. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder