Nyheter

IFRIC Update - May 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 13–14 May 2014. Mer

Ny veiledning fra Finanstilsynet vedr vphl kap 3 og 4

| Tags: Børs/verdipapirer

I denne veiledningen redegjøres det for Finanstilsynets forståelse av atferdsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4. Mer

Forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom - kommunale idrettsanlegg

| Tags: Merverdiavgift

Uttalelse fra Skattedirektoratet om forholdsmessig fradrag for merverdiavgift ved utleie av fast eiendom. Mer

Endringer i bokføringsstandarder og -uttalelser

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har foretatt en gjennomgang av behovet for endringer i bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk. Mer

Høring vedr enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

| Tags: Skatt

Finansdepartementet skriver at de foreslåtte endringene vil innebære en vesentlig forenkling for skattyterne og skattyternes hjelpere (regnskapsførere, revisorer og advokater mv.). Reglene vil også forenkle Skatteetatens arbeid, og legge til rette for en mer effektiv og god ligningsbehandling.Høringsfristen er tirsdag 15. juli 2014. Mer

Ny avtale om kjøp av aksjer - kort versjon

| Tags: Aksjeselskaper

I dib finner du nå en kort kjøpsavtale for aksjer. Den kan være praktisk å bruke ved transaksjoner av mindre verdi, ved overdragelse internt i konsernselskaper eller ved overdragelse av mindre aksjeposter. Mer

Innstilling om reduksjon av mødre og fedrekvoten

| Tags: Lønn

Innst. 180 L (2013-2014) viderefører forslaget i Prop. 40 L (2013-2014) om å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker med tilsvarende forlengelse av fellesdelen. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

On 12 May 2014, the IASB issued Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation. Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB publishes amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IAS 16 and IAS 38 both establish the principle for the basis of depreciation and amortisation as being the expected pattern of consumption of the future economic benefits of an asset. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder