Nyheter

Nye dokumenter: Ordinært selskapsmøte i ANS/DA - behandling av årsregnskap

DIB har laget maler for innkalling til og protokoll fra ordinært selskapsmøte i ANS og DA. Mer

IASB Update - March 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 13-21 march 2014 at the IASB offices in London, UK, and in Norwalk, USA. Mer

Nytt tema: Kundeutbytte fra Gjensidige

| Tags: Bokføring, Skatt

Selskaper som har skadeforsikring i Gjensidige Forsikring kan, hvis de oppfyller enkelte vilkår, få utbetalt kundeutbytte en gang i året. Dette temaet tar for seg bokføring og skattemessig behandling av utdelt kundeutbytte. Mer

IASB publishes proposals as part of Disclosure Initiative

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment an Exposure Draft outlining proposed amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements. The deadline for comments is July 23rd, 2014. Mer

Endringer i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av kreditfradrag - FSFIN § 16-29-4 mv

| Tags: Skatt

Gjeldsrenter som utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge kan nå tilordnes Norge etter en direkte metode. Mer

Merverdiavgiftshåndboken (10. utgave) 2014 er publisert

| Tags: Merverdiavgift

Håndboken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis. Mer

Ny høyesterettsdom - ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Høyesterett avsa 12. mars 2014 en dom hvor en eiendom ble fisjonert ut av et selskap før salg av aksjene i dette selskapet. Høyesterett var ikke enig med skattemyndighetene i at aksjesalget måtte omklassifiseres til et eiendomssalg på bakgrunn av ulovfestet gjennomskjæring. Dommen kan få stor betydning for senere saker. Nedenfor har vi redegjort nærmere for faktum i dommen og Høyesteretts uttalelser. Mer

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har laget utkast til forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og samtidig kommet med forslag til nye regler for fripoliser med investeringsvalg for å sikre en hensiktsmessig utbetalingsprofil. Mer

Forslag til utvidet ordning med differensiert arbeidsgiveravgift

| Tags: Lønn

Regjeringen har sendt forslag til differensiert arbeidsgiveravgift til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

In the light of the EFRAG's endorsement advice letters on Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle and Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder