Nyheter

IASB publishes amendments to IFRS 11 Joint Arrangements

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The amendments add new guidance on how to account for the acquisition of an interest in a joint operation that constitutes a business and specify the appropriate accounting treatment for such acquisitions. Mer

Bruk av arbeidsplan som personalliste

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om krav til arbeidsplan dersom denne brukes som alternativ til personalliste. Mer

Høring: Skatteplikt for offentlige sykehusapoteks publikumsutsalg

| Tags: Skatt

Departementet foreslår i dette høringsnotatet å innføre skatteplikt på inntekter fra de offentlige sykehusapotekenes publikumsutsalg etter at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) besluttet i vedtak av 20. november 2013 at finansieringen av norske offentlig eide sykehusapotek ikke er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.Endringene må gjennomføres innen 1. januar 2015. Mer

Nye retningslinjer om merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel

| Tags: Merverdiavgift

OECD har publisert retningslinjer for merverdiavgiftsbehandling ved internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B). Hensikten med disse retningslinjene er å gi internasjonale standarder for å motvirke både dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning. Mer

IASB Update - April 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 22-25 April 2014 at the IASB offices in London, UK. Mer

IFRS for SMEs Update - April 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Nytt tema: Kassedifferanse

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg bokføring av kassedifferanser igjennom året og ved årsslutt. Mer

Dokumentpakke vedr utbytte på grunnlag av revidert mellombalanse

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå finner du maler tilpasset utdeling av utbytte med grunnlag i revidert mellombalanse i dib. I tillegg har vi oppdatert malene for utbytte slik at styrets vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet iht asl/asal § 8-1 jf § 3-4 kommer klart frem i protokollen. Mer

Nye forskriftsregler om fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

| Tags: Skatt

Den 24.4.2014 fastsatte Finansdepartementet en forskrift som innebærer videre unntak fra rentebegrensningsreglene enn det som ble foreslått i høringen. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder