Nyheter

Høring: Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon - utredning av lov- og forskriftsendringer

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Høringsnotatet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag til skatte- og avgiftslovgivningen rundt oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven. Mer

Ny lov om finansforetak og finanskonsern

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet legger frem forslag til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Mer

IASB Update - June 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 17-19 June 2014 at the IASB offices in London, UK. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

During its meeting on 20 June 2014, the Accounting Regulatory Committee (ARC) voted in favour of Amendments to IAS 19: Defined Benefit Plans: Employee Contributions (issued on 21 November 2013). Mer

Kravet til originalbilag for reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves fom. 1. juli 2014

| Tags: Bokføring, Lønn

Fom. 1. juli 2014 endres skattebetalingsforskriften § 5-6-11 (1) og (3). Dette innebærer at kravet til originalbilag utgår, og det åpnes for at arbeidstaker kan sende inn reiseregninger og utleggsoppstillinger med vedlegg elektronisk, uavhengig av om "originalbilag" er papirbasert eller elektronisk. Mer

To nye lover i dib

| Tags: Lønn

Vi har inntatt to nye lover i dib: avtaleloven og lønnsgarantiloven. Begge disse lovene er inntatt i dib som følge av at vi den siste tiden har tatt inn flere arbeidsrettslige temaer i basen. Mer

Gratis studenttilgang til dib

| Tags: Studenttilgang

Alle jusstudenter ved Universitetet i Oslo, kan nå registrere seg for gratis studenttilgang til dib. Tilgangen varer ut skoleåret og må eventuelt reaktiveres for en ny periode i august. Mer

EU har godkjent IFRIC 21 Avgifter

| Tags: IFRS

Formålet med IFRIC 21 er å veilede om regnskapsmessig behandling av avgifter som er omfattet av IAS 37, for å forbedre sammenlignbarheten av årsregnskap for brukerne. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

In the light of the endorsement of IFRIC 21: Levies and issuance of the draft endorsement advice letter on Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38), EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

Nye maler: Brev til ledelsen

| Tags: Revisjon

Vi har utarbeidet en samling med maler som kan brukes når man som revisor ønsker å informere ledelsen om utfordringer knyttet til revisjonen - brev til ledelsen / nummererte brev Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud