Nyheter

Dokumentpakke vedr utbytte på grunnlag av revidert mellombalanse

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå finner du maler tilpasset utdeling av utbytte med grunnlag i revidert mellombalanse i dib. I tillegg har vi oppdatert malene for utbytte slik at styrets vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet iht asl/asal § 8-1 jf § 3-4 kommer klart frem i protokollen. Mer

Nye forskriftsregler om fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

| Tags: Skatt

Den 24.4.2014 fastsatte Finansdepartementet en forskrift som innebærer videre unntak fra rentebegrensningsreglene enn det som ble foreslått i høringen. Mer

Engelske erklæringer for revisor for egenkapitaltransaksjoner

| Tags: Revisjon

Vi har nå fått inn erklæringer på engelsk i dib'en. De erklæringene som hører til dagens revisjonsprogrammer (revisors sjekkliste) ligger inne i sjekklistene sammen med de norske erklæringene. Mer

IASB publishes Discussion Paper on accounting for macro hedging

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IASB has published for public comment a Discussion Paper exploring an approach to better reflect entities’ dynamic risk management activities in their financial statements, otherwise known as macro hedging. Mer

Prinsipputtalelse: Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjonskrav når selger tilfører varer og tjenester

| Tags: Bokføring

Prinsipputtalelsen tar for seg hvilke plikter en bilforhandler har til å dokumentere varer (utstyr) og tjenester (reparasjon, vedlikehold, montering mm) som benyttes på brukte kjøretøyer som selges avgiftsfritt etter merverdiavgiftsreglene. Mer

Prinsipputtalelse: Nummerering av salgsdokumenter

| Tags: Bokføring

Om et fakturaprogram med mulighet for overstyring av nummereringen tilfredsstiller forståelsen av bokføringsforskriften § 5-1-3 første ledd. Utdrag av Skattedirektoratets brev av 9. april 2014 til en rådgiver. Mer

Høyesteretts dom av 14. mars 2014 (Tangen 7) – Skattedirektoratets domskommentar

| Tags: Skatt

SKD avga 31. mars 2014 en domskommentar vedr ulovfestet gjennomskjæring ved salg av aksjer etter fisjon. Mer

IFRIC Update - March 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 25 March 2014. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder