Nyheter

Ny sjekkliste: Krav til føring av personalliste

| Tags: Bokføring

Skatteetaten er i gang med personallistekontroll hos serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Erfaringen til nå viser at det er brudd på regelverket rundt føring av personallister i nesten alle kontrollene som er foretatt. Mer

Ny sjekkliste: Sjekkliste ligningspapirer

| Tags: Bokføring, Skatt

DIB har laget en sjekkliste for utfylling av ligningspapirer. Mer

Digital melding til Brønnøysundregisteret gir raskt digitalt svar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Pressemelding fra Brønnøysundregisteret den 3. mars 2014. Mer

Forslag til endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

| Tags: Lønn

I prop. 40 L (2013-2014) foreslås det å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker, og at fellesdelen blir forlenget tilsvarende. Mer

BFU 21/13 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratets uttalelse om hvorvidt et nettselskap skal beregne merverdiavgift av det beløp de oppkrever av Utbygger til dekning for sine utgifter. Mer

BFU 19/13 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratets uttalelse om deler av virksomheten omfattes av unntaket for utleie av fast eiendom, og om avgiftsberegning av utbetaling i henhold til en garanti for en minsteleie. Mer

Ny dokumentpakke vedr valg av ny revisor

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå ligger maler særskilt tilpasset valg av ny revisor i ekstraordinær generalforsamling i dib. Mer

IFRS for SMEs Update - February 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer til hvordan skattekontorene skal behandle spørsmål om avgiftsforholdene ved omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder