Nyheter

Forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften.Høringsfristen er satt til 1. september 2014. Mer

IASB has issued converged Standard on revenue recognition

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Standard was issued by IASB and FASB and will improve the financial reporting of revenue and improve comparability of the top line in financial statements globally. Mer

The IASB's IFRS for SMEs Update - May 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

IASB Update - May 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 20-22 May 2014 at the IASB offices in London, UK. Mer

ESMA offentliggjør rapport om håndhevelsen av IFRS i 2013

| Tags: IFRS

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) har offentliggjort den årlige rapporten om IFRS tilsynsaktiviteter i 2013. Mer

Oppdatering av NARFs utvidede kontoplan

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Oppdateringen er gjort på bakgrunn av endringene i NRS 8 (og tilsvarende i NRS 3), samt tilpasning til endringer i enkelte poster i næringsoppgave 2 (RF-1167). Mer

EU har publisert utkast til endringer i IAS 19

| Tags: IFRS

Europakommisjonen la 22.05.2014 frem et utkast til kommisjonsforordning som omhandler endringene i IAS 19. Utkastet finner du her både på dansk og engelsk. Mer

Endringer i aksjelovene - ikraft fra 1. juli 2014

| Tags: Aksjeselskaper

Endringene trer ikraft 1. juli 2014. Mer

IFRIC Update - May 2014

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 13–14 May 2014. Mer

Ny veiledning fra Finanstilsynet vedr vphl kap 3 og 4

| Tags: Børs/verdipapirer

I denne veiledningen redegjøres det for Finanstilsynets forståelse av atferdsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud