Nyheter

Uttalelse om fremtidig ikraftsetting av lovendring som reduserer oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon

| Tags: Bokføring

Endringen i bokføringsloven om reduksjon i minimumskravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon fra 10 til 5 år er ennå ikke trådt i kraft. Mer

SKD 060114 Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har den 19. desember 2013 fastsatt ny endringsforskrift til bokføringsforskriften. Endringene gjelder fra 1. januar 2014 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB), Årsregnskap

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2013. Mer

Ny sjekkliste: Sjekkliste lønns- og trekkoppgave 2013

| Tags: Lønn

31. januar 2014 er fristen for å levere lønns- og trekkoppgavene elektronisk via Altinn. Hvis innsending på papir blir foretrukket er innsendingsfristen 20. januar. Innenfor fiske- og fangstvirksomhet er fristen 20. februar. Mer

NRS har gitt ut en ny bokføringsstandard: NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

| Tags: Bokføring

Standarden omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som en del av regnskapssystemet. Videre omhandles bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer for å utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag) og dokumentasjon av balansen. Mer

Finanstilsynets tematilsyn 2013: Revisjon av foretak med klientmidler

| Tags: Revisjon

I 2013 var tematilsynet på revisjonsområdet rettet mot revisjon av foretak med klientmidler, særlig eiendomsmeglere. Mer

IFRS for SMEs Update - December 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Mer

Nytt tema: Elektronisk kommunikasjon - Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse fra 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Temaet omhandler den nye sjablongmodellen for beskatningen av arbeidsgiverfinansierte EKOM-tjenester som gjelder fra og med 1. januar 2014. Mer

Ny sjekkliste: Rutiner for elektronisk skattekort

| Tags: Lønn

Fra 1. januar 2014 skal alle i gang med elektroniske skattekort. I dib finner du nå en sjekkliste med tilhørende beskrivelser for den nye ordningen. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder