Nyheter

Bokføringssjekklisten er oppdatert

| Tags: Bokføring

Sjekklisten er ajourført med endringer i lov fom. 1. februar 2014 og endringer i forskrift fom. 1. januar 2014. Mer

Høring fra Oslo Børs vedr endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

| Tags: Børs/verdipapirer

Høringsfristen er satt til 1. mars. Ny versjon av anbefalingen planlegges offentliggjort i løpet av våren 2014 og vil etter planen være gjeldende fra 1. juli 2014. Mer

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

| Tags: Bokføring

Standarden utdyper det generelle kravet til dokumentasjon av betalingstransaksjoner i bokføringsforskriften § 5-11. Dette kravet er kortfattet, og gir liten veiledning med hensyn til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon. Denne standarden utdyper dokumentasjonskravene for manuelle så vel som automatiske betalingsløsninger, og gir veiledning til hvordan disse bør tilrettelegges for i bokførings- og oppbevaringsrutinene. Mer

Turistsalgsordningen - endringer i merverdiavgiftsforskriften

| Tags: Merverdiavgift

Forskriftsendringene gjelder endringer i krav til kontrollorganets beliggenhet og presisering av dokumentasjonskravene. Mer

Avgiftsfritt å låne utenlandsregistrerte biler

| Tags: Merverdiavgift

Tilpasning av det norske regelverket slik at det er i tråd med EØS-avtalen, gjør at det fra 1. februar 2014 er mulig for personer bosatt her i landet å bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge i 25 dager uten å registrere bilen og betale avgifter (engangsavgift og merverdiavgift). Mer

NRS 8 oppdatert januar 2014

| Tags: Årsregnskap

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Mer

NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

| Tags: Årsregnskap

NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013. Mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift for forskningsinstitutt

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om fradragsretten til forskningsinstitusjoner ved utførelse av oppdragsforskning og bidragsforskning. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder