Nyheter

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse gitt uttrykk for sitt syn på gjeldende rett i spørsmålet om fradragsretten ved utleie av fast eiendom. Mer

The EU has adopted the amendments to IAS 36 and IAS 39

| Tags: IFRS

The amendments are according to the commission regulations (EU) no. 1374/2013 and no. 1375/2013 of 19. December 2013 and have been incorporated in the affected standards. Mer

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

EFRAG has issued its draft endorsement advice letter on Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19). Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

EU har godkjent endringer i IAS 36 og IAS 39.

| Tags: IFRS

Endringene er beskrevet i kommisjonsforordningene (EU) nr. 1374/2013 og 1375/2013 av 19. desember 2013. Mer

Elevbedrifter ved videregående skole - ikke krav til personalliste

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse hvor de har vurdert og konkludert med at det ikke er krav til å føre personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak finner sted i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn for sitt arbeide. Mer

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

In the light of the endorsement by the European Commission of the Amendments to IAS 36: Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (issued by the IASB on 29 May 2013) and the Amendments to IAS 39: Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (issued by the IASB on 27 June 2013), EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa. Mer

Høring - begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap - utfyllende forskrift

| Tags: Skatt

Høring om forslag til utfyllende forskrift til bestemmelsene om begrensning av fradrag for renter til nærstående, jf. skatteloven § 6-41. Forslaget innebærer unntak fra bestemmelsen i skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a om at renter til en ikke-nærstående part skal anses som interne renter dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden. Forskriften skal etter forslaget tre i kraft fra samme tidspunkt som innføringen av reglene om fradragsbegrensning for renter, det vil si fra og med inntektsåret 2014. Mer

Ny retningslinje om frivillig registrering

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer for virksomheter som er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som har søkt om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg etter mval. § 2-3 (1), og der registreringsvedtaket ennå ikke er truffet. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder