Nyheter

Ny avtale om kjøp av aksjer - kort versjon

| Tags: Aksjeselskaper

I dib finner du nå en kort kjøpsavtale for aksjer. Den kan være praktisk å bruke ved transaksjoner av mindre verdi, ved overdragelse internt i konsernselskaper eller ved overdragelse av mindre aksjeposter. Mer

Innstilling om reduksjon av mødre og fedrekvoten

| Tags: Lønn

Innst. 180 L (2013-2014) viderefører forslaget i Prop. 40 L (2013-2014) om å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker med tilsvarende forlengelse av fellesdelen. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

On 12 May 2014, the IASB issued Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation. Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB publishes amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

IAS 16 and IAS 38 both establish the principle for the basis of depreciation and amortisation as being the expected pattern of consumption of the future economic benefits of an asset. Mer

Behandling av merverdiavgift ved rabatter i bilbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv gitt retningslinjer for behandling av merverdiavgift og dokumentasjon av grunnlaget for rabatten når det utbetales rabatter der salget av bilene har gått fra bilimportør via bilforhandler til leasingselskap, mens rabatten utbetales direkte fra bilimportør til leasingselskapet. Mer

Endorsement Status Update

| Tags: IFRS

On 6 May 2014, the IASB issued Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations. Therefore, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB publishes amendments to IFRS 11 Joint Arrangements

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The amendments add new guidance on how to account for the acquisition of an interest in a joint operation that constitutes a business and specify the appropriate accounting treatment for such acquisitions. Mer

Bruk av arbeidsplan som personalliste

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om krav til arbeidsplan dersom denne brukes som alternativ til personalliste. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud