Nyheter

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB), Årsregnskap

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2013. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Uttalelse fra NRS ang ny tjenestepensjonslov og IAS 19

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Uttalelsen omhandler hvordan alderspensjonsordninger organisert i henhold til ny tjenestepensjonsloven skal behandles regnskapsmessig for foretak som følger IAS 19. Mer

Nå finner du sjekklisten over differanser mellom IFRS og GRS også på engelsk i DIB

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Listen er ment å gi en oversikt over de viktigste forskjellene mellom IFRS og norsk regnskapslovgivning (herunder regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk) og oppdateres årlig. Mer

Oppdaterte eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: Årsregnskap

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på norsk og engelsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

| Tags: Årsregnskap

NRS 9 er endret etter forutgående høring. Overkursfond er ikke lenger omtalt i aksjelovene, men det følger av regnskapsloven § 6-2.C.I at overkurs skal vises som del av innskutt egenkapital. Som en følge av endringene i aksjelovene, er overkursfond byttet ut med overkurs i NRS 9. Mer

EY Nyhetsbrev regnskap - Desember 2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet gis ut kvartalsvis og retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for emnet. Mer

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret

| Tags: Årsregnskap

NRS har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser. Mer

IIRC has released a framework for integrated reporting

| Tags: IFRS, Årsregnskap

The release of the International Integrated Reporting Framework on Monday 9 December 2013, marks an important milestone in the market-led evolution of corporate reporting. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud