Nyheter

Nyhetsbrev regnskap av EY

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Formålet med nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle saker innenfor regnskapsverden, med fokus på IFRS og God regnskapsskikk. Mer

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert

| Tags: Årsregnskap

Endringene i standarden er hovedsakelig foranlediget av forslagene sendt på høring i oktober 2012. Videre er det gjort enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført per 1. juli 2013. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2013. Mer

Mal for likviditetsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Det er nå publisert en mal for månedlig likviditetsbudsjett. Mer

Utvidet kontoplan i Excel på norsk og engelsk

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Nå finner du kontoplanen i Excel på norsk, engelsk og norsk vs engelsk i dib. Mer

Lovendring: Unntak for utarbeidelse av konsernregnskap og plikt til å gi informasjon om samfunnsansvar.

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Lovendringen fører til at morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene er uvesentlige.I tillegg er det kommet et krav for store foretak til å gi informasjon om foretakets håndtering av samfunnsansvar. Mer

IFRS - håndboken 2012

| Tags: IFRS, Årsregnskap

IFRS håndboken fra Ernst & Young er ment å være en brukervennlig og praktisk rettet bok i forhold til utfordringer knyttet til utarbeidelse av IFRS regnskaper. Boken inneholder henvisninger til regelverk samt gode eksempler innenfor utvalgte temaer. For mer detaljert redegjørelse vises det til IFRS i Norge som er en teoretisk bok med fokus på regelverk. Mer

Forslag til endring av regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Finanstilsynet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere mv. Mer

Nytt tema: Bokføring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere)

| Tags: Bokføring, Skatt, Årsregnskap

Tema gir en oversikt over forskuddsskatt og skatteoppgjør med tilhørende bokføringsforslag for aksjeselskaper (upersonlige skattytere). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud