Nyheter

Endringer i notekrav GRS

| Tags: Årsregnskap

Små foretak må opplyse om usikkerhet knyttet til fortsatt drift i notene, og alle foretak får krav om ytterligere presiseringer vedrørende egne aksjer. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning per 31.12.2017

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall per 31. desember 2017. Mer

SAF-T rapportering blir pliktig fra 1. januar 2020

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Endring i bokføringsforskriften medfører at bokføringspliktige fra 1. januar 2020 vil ha plikt til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standard form (SAF-T). Mer

Oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2018

Oversikten viser endringer på Finansdepartementets ansvarsområder. Mer

EY nyhetsbrev - oktober 2017

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Orienterer om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning pr 31.8.2017

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger til bruk for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader. Mer

Årsplan regnskap

| Tags: Årsregnskap

Sjekklisten omfatter handlinger som normalt gjøres gjennom året for å kunne avslutte regnskapsføringen og utarbeide det lovpålagte årsregnskapet. Mer

Innsending av årsregnskap

| Tags: Årsregnskap

Fristen for å sende inn regnskapet er 31. juli. Kapasiteten hos Regnskapsregisteret anses i år som god. Mer

Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven

| Tags: Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i regnskapsloven. Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid. Mer

Tilskudd til nye læreplasser

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Også i 2017 kan det søkes om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud