Nyheter

Forskjeller mellom IFRS og GRS

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Trenger du en grei oversikt over de viktigste forskjellene mellom IFRS og GRS? Oversikten finnes både på norsk og engelsk og er oppdatert med forskjeller for regnskapsperioder som starter 1. januar 2015. Mer

Konsernbidrag og minoritetsinteresser

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Når det i konsern deles ut konsernbidrag fra et datterselskap hvor det også er en minoritetsaksjonær, må det gis kompensasjon til minoritetsaksjonæren i form av et skjevdelt utbytte. Mer

Åpningsbalanse på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Mal for åpningsbalanse finnes nå også på engelsk. Mer

Avvikende regnskapsår - når må søknad sendes?

| Tags: Årsregnskap

Skattedirektoratet behandler søknader om dispensasjon fra kravet til å benytte kalenderåret som regnskapsår. Mange av de som sender søknad, kommer inn under lovens unntak og trenger ikke søke dispensasjon. Mer

Revisorforeningen påpeker svakhet i nye rutiner i Altinn

| Tags: Årsregnskap

I brev til Regnskapsregisteret i mars viser Revisorforeningen til at det for 2013 bare er sendt elektronisk purring ved manglende levering av årsregnskap til regnskapspliktige som hadde registrert e-postadresse i Brønnøysundregistrene. Mer

Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Dialog om fremtidens norske regnskapsregulering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og hadde derfor åpent seminar 2. mars 2015. Mer

Nedskrivningstest - tap ved verdifall

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har nå lagt ut en mal for testing av tap ved verdifall på aksjer i datterselskap. Den komplementerer de to malene "Nedskrivningstest kontantstrømbasert", som er godt egnet for testing av for eksempel goodwill, og "Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling". Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder