Nyheter

Eksempelregnskap, noter og sjekklister oppdatert

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Maler for årsregnskapet med noter for 2015 er nå tilgjengelig for GRS og IFRS, både på norsk og engelsk. Notesjekklister for GRS og IFRS er oppdatert ut i fra de lover, forskrifter og standarder som er obligatoriske fra 1. januar 2015. Mer

Nytt tema: Konsernkontoordninger

| Tags: Aksjeselskaper, Bokføring, Årsregnskap

Mange konsern oppretter konsernkontoordninger for å utnytte konsernets likviditet optimalt. Temaet gir deg en oversikt over konsernkontoordningen og viser eksempel på bokføring av transaksjoner både hos datterselskap og morselskap. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2015

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger pr 31. august 2015. I tillegg til oppdatering av forutsetningene med data pr. 31. august 2015 har veiledningen blitt kortet noe ned. Mer

Avvikling - regnskapsoppstillinger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Årsregnskap

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsmessige oppstillinger. Vi har laget et tema og maler i den forbindelse. Mer

Utredning om ny regnskapslov

| Tags: Årsregnskap

Den første delrapporten fra Regnskapslovutvalget med forslag til ny norsk regnskapslov ble overlevert til Finansdepartementet fredag. Mer

Forskjeller mellom IFRS og GRS

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Trenger du en grei oversikt over de viktigste forskjellene mellom IFRS og GRS? Oversikten finnes både på norsk og engelsk og er oppdatert med forskjeller for regnskapsperioder som starter 1. januar 2015. Mer

Konsernbidrag og minoritetsinteresser

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Når det i konsern deles ut konsernbidrag fra et datterselskap hvor det også er en minoritetsaksjonær, må det gis kompensasjon til minoritetsaksjonæren i form av et skjevdelt utbytte. Mer

Åpningsbalanse på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Mal for åpningsbalanse finnes nå også på engelsk. Mer

Avvikende regnskapsår - når må søknad sendes?

| Tags: Årsregnskap

Skattedirektoratet behandler søknader om dispensasjon fra kravet til å benytte kalenderåret som regnskapsår. Mange av de som sender søknad, kommer inn under lovens unntak og trenger ikke søke dispensasjon. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud