Nyheter

Kontantstrømoppstilling hjelpeskjema

| Tags: IFRS, Årsregnskap

På forespørsel fra brukerne har vi laget et hjelpeskjema til bruk ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Mer

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

| Tags: Årsregnskap

Årsrapporten omhandler både høringsutkast ny norsk regnskapsstandard, høringsutkast til kapittel 100 i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden, samt høringsutkast endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon. Mer

Oppdatert publikasjon: Årsavslutning 2014

| Tags: Årsregnskap

EY-publikasjonen "Årsavslutning 2014" er på plass og er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene. Mer

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015. Mer

Årsregnskapet må leveres elektronisk fra årsskiftet

| Tags: Årsregnskap

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende det inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap som sendes per post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling. Mer

Revidert veiledning levealdersjustering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger. Mer

Årsoppgjøret 2014

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Har du opplevd at ikke-rutinemessige oppgaver og vurderinger krever mye tid i årsoppgjøret? Kanskje kunne mye av dette vært diskutert, avklart og dokumentert før selve årsoppgjøret starter? Mer

Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder