Nyheter

Revisorforeningen påpeker svakhet i nye rutiner i Altinn

| Tags: Årsregnskap

I brev til Regnskapsregisteret i mars viser Revisorforeningen til at det for 2013 bare er sendt elektronisk purring ved manglende levering av årsregnskap til regnskapspliktige som hadde registrert e-postadresse i Brønnøysundregistrene. Mer

Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Dialog om fremtidens norske regnskapsregulering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og hadde derfor åpent seminar 2. mars 2015. Mer

Nedskrivningstest - tap ved verdifall

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har nå lagt ut en mal for testing av tap ved verdifall på aksjer i datterselskap. Den komplementerer de to malene "Nedskrivningstest kontantstrømbasert", som er godt egnet for testing av for eksempel goodwill, og "Nedskrivningstest immaterielle eiendeler under utvikling". Mer

Kontantstrømoppstilling hjelpeskjema

| Tags: IFRS, Årsregnskap

På forespørsel fra brukerne har vi laget et hjelpeskjema til bruk ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen. Mer

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

| Tags: Årsregnskap

Årsrapporten omhandler både høringsutkast ny norsk regnskapsstandard, høringsutkast til kapittel 100 i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden, samt høringsutkast endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon. Mer

Oppdatert publikasjon: Årsavslutning 2014

| Tags: Årsregnskap

EY-publikasjonen "Årsavslutning 2014" er på plass og er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene. Mer

Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud