Nyheter

NYTT TEMA: Aktivering vs kostnadsføring

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Inneholder vurderingspunkter knyttet til immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, påkostninger vs vedlikehold, lånekostnader, fjerning mv Mer

Oppdatering av NARFs utvidede kontoplan

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Oppdateringen er gjort på bakgrunn av endringene i NRS 8 (og tilsvarende i NRS 3), samt tilpasning til endringer i enkelte poster i næringsoppgave 2 (RF-1167). Mer

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

| Tags: Årsregnskap

NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak Mer

Nytt skjema: Beregning av renter på lån mellom selskap

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skjemaet beregner månedlige rentebeløp på lån mellom to selskap, og avstemmer mot saldo bokførte renter gjennom året. Mer

NRS 8 oppdatert januar 2014

| Tags: Årsregnskap

God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. Mer

NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

| Tags: Årsregnskap

NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013. Mer

Enkel regnskapsanalyse tilgjengelig i dib.

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

En enkel regnskapsanalyse som beregner og viser noen sentrale nøkkeltall innen lønnsomhet, likviditet og soliditet. Mer

Finanstilsynet har fastsatt endringer i regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Endringene gjelder kravet til utdanning i regnskapsførerforskriften § 1-1. Mer

Årsavslutningen 2013

| Tags: Bokføring, Skatt, Årsregnskap

Vi har nå lansert Ernst & Youngs håndbok, "Årsavslutningen 2013" i dib. Dette vil kunne være en nyttig veiledning for alle som jobber praktisk med årsavslutning i henhold til GRS. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder