Nyheter

Årsregnskapet må leveres elektronisk fra årsskiftet

| Tags: Årsregnskap

Fra 1. januar 2015 bortfaller adgangen til å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. I stedet blir det pliktig å sende det inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap som sendes per post til Regnskapsregisteret vil bli returnert uten saksbehandling. Mer

Revidert veiledning levealdersjustering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger. Mer

Årsoppgjøret 2014

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Har du opplevd at ikke-rutinemessige oppgaver og vurderinger krever mye tid i årsoppgjøret? Kanskje kunne mye av dette vært diskutert, avklart og dokumentert før selve årsoppgjøret starter? Mer

Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen. Mer

Nytt tema: Delårsrapportering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Vi har utarbeidet et nytt tema som omhandler krav til delårsrapportering med en dokumentpakke som gir eksempler på sammendratte regnskapsoppstillinger. Mer

Pensjonsforutsetninger oppdatert per 31.8.2014

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger per 31. august 2014. Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerene. Mer

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

| Tags: IFRS, Årsregnskap

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere. Mer

NYTT TEMA: Leasing

| Tags: Årsregnskap

Regnskapsmessige vurderingspunkter knyttet til finansiell og operasjonell lease. Inkluderer også et avsnitt om salg og tilbakeleie samt unntaksregler for små foretak Mer

NYTT TEMA: Aktivering vs kostnadsføring

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Inneholder vurderingspunkter knyttet til immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, påkostninger vs vedlikehold, lånekostnader, fjerning mv Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud