Nyheter

Nytt tema: Konsernkontoordninger

| Tags: Aksjeselskaper, Bokføring, Årsregnskap

Mange konsern oppretter konsernkontoordninger for å utnytte konsernets likviditet optimalt. Temaet gir deg en oversikt over konsernkontoordningen og viser eksempel på bokføring av transaksjoner både hos datterselskap og morselskap. Mer

Likedelingsfisjon med flere overtakende selskaper - sjekkliste og maler

| Tags: Aksjeselskaper

Nå finner du maler for oppløsningsfisjon med likedeling etter aksjeloven § 14-11a. I disse malene har DIB tatt høyde for at det kan være flere overtakende selskaper hvilket gjør utfyllingen ved bruk av DIBs dokumentgenerator enda raskere og enklere. Mer

Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Avvikling - regnskapsoppstillinger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Årsregnskap

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsmessige oppstillinger. Vi har laget et tema og maler i den forbindelse. Mer

Konsernbidrag og minoritetsinteresser

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Når det i konsern deles ut konsernbidrag fra et datterselskap hvor det også er en minoritetsaksjonær, må det gis kompensasjon til minoritetsaksjonæren i form av et skjevdelt utbytte. Mer

Åpningsbalanse på engelsk

| Tags: Aksjeselskaper, Årsregnskap

Mal for åpningsbalanse finnes nå også på engelsk. Mer

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling - bruk sjekklisten og malene i dib

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

I sjekklisten finner du en beskrivelse av lovkrav og eksempler på maler som er tilpasset gjennomføring av generalforsamling enten det er i AS eller ASA, ordinær eller ekstraordinær. Mer

Veiledning om styrets erstatningsansvar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

I dib finner du en rekke veiledninger om praktisk styrearbeid. Denne samlingen er nå supplert med en veiledning om styrets erstatningsansvar. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud