Nyheter

Styreleder og daglig leders erstatningsansvar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Saken gjelder krav om erstatning etter kjøp av fritidsbåt fra Norsk Båtsenter AS. Avgjørelsen omfatter to separate søksmål forent til felles behandling, hvor det var påberopt ulike ansvarsgrunnlag. Bl a spørsmål om erstatningsansvar for styreleder og daglig leder pga ansvarsbetingende uaktsomhet. Mer

Nye dokumenter: Ordinært selskapsmøte i ANS/DA - behandling av årsregnskap

DIB har laget maler for innkalling til og protokoll fra ordinært selskapsmøte i ANS og DA. Mer

Digital melding til Brønnøysundregisteret gir raskt digitalt svar

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Pressemelding fra Brønnøysundregisteret den 3. mars 2014. Mer

Ny dokumentpakke vedr valg av ny revisor

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Nå ligger maler særskilt tilpasset valg av ny revisor i ekstraordinær generalforsamling i dib. Mer

Justeringer i enkelte bestemmelser i aksjelovene

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Det er foreslått justeringer av asl/asal §§ 3-8, 4-24 (kun asl), 8-1, 9-3, 12-2 og 16-9 som justis og beredskapsdepartementet ser behov for i etterkant av endringene ved lov 14. juni 2013 nr. 40 og lov 14. juni 2013 nr. 41. Dette er konsekvensendringer eller endringer som for øvrig har nær innholdsmessig sammenheng med de nevnte endringslovene. Mer

Forbedringer i Dokumentgenerator

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Nå kan du selv velge f eks antall styremedlemmer og aksjonærer i dibs dokumenter. Du kan også velge bort punkter som ikke er obligatoriske eller aktuelle. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

Vi har nå lagt inn tre nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 3 nye maler på engelsk relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud